Odnawialne źródła energii - OZE:

Rozwój technologii pozyskujących energię z Ziemi i Słońca, troska o środowisko oraz rachunek ekonomiczny określający koszty utrzymania domu to podstawowe przesłanki do realizowania coraz większej ilości budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ( OZE ).

Spadające ceny nowoczesnych technologii i urządzeń produkujących energię odnawialną oraz rosnąse ceny energii elektrycznej i cieplnej przekładają się na ogromne zainteresowanie wśród inwestorów zastosowaniem w swoich budynkach urządzeń, które pozwolą ograniczyć przyszłe rachunki za energię do minimum oraz dadzą komfort niezależności energetycznej.

POZYSKANIE ENERGII ZE SŁOŃCA:

1. Instalacja fotowoltaiczna:

Jest to instalacja, której praca polega na zamianie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Głównymi elementami systemu instalacji PV są: 

 • Panele fotowoltaiczne - to ogniwa w których następuje zamiana energii słonecznej na energię elektryczną. Montowane są na dachu budynku lub na gruncie.
 • Inwerter ( falownik ) - to urządzenie zamieniające prąd stały na prąd zmienny.
 • Konstrukcja, okablowanie, uziemienie i zabezpieczenia ( AC, DC ).
 • Licznik dwukierunkowy energii elektrycznej ( dostarczany przez - zakład energetyczny.

Właściwe wykonanie instalacji fotowoltaicznej pozwala pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynku w 100 %.

2. Instalacja solarna:

Jest to instalacja, której praca polega na podgrzewaniu wody użytkowej poprzez wykorzystanie energii ze Słońca.

Głównymi elementami systemu instalacji solarnej są:

 • Kolektory słoneczne - to urządzenie zmieniające promieniowanie słoneczne w energię cieplną.
 • Nośnik ciepła - to płyn w przewodach solarnych - glikol.
 • Zbiornik ciepłej wody użytkowej - montowany w pomieszczeniu technicznym budynku. W zbiorniku cwu jest ogrzewana i gromadzona woda służąca do bieżącego wykorzystywania.
 • Naczynia wzbiorcze, zawory odcinające i odpowietrzające, itp.

Właściwe wykonanie instalacji solarnej pozwala pokryć zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w 100 % w miesiącach letnich ( maj - wrzesień ). W pozostałych miesiącach może stanowić częściowe podgrzanie wody dochodzącej z przyłącza wodociągowego do kotła.

POZYSKANIE ENERGII Z ZIEMI:

1. Pompa ciepła - gruntowa:

Jest to urządzenie grzewcze wykorzystujące stabilną temperaturę gruntu. Pompa ciepła jako urządzenie nie wytwarza ciepła, a jedynie przenosi ciepło między obiegami tworzącymi zamknięty system. Pompa ciepła ma za zadanie całkowite ogrzanie budynku oraz ogrzanie wody użytkowej. Dodatkowo może służyć do chłodzenia budynku w sezonie letnim.

Głównymi elementami systemu są 3 obiegi zamknięte:

 • Żródło dolne - jest to część systemu w którym następuje pobór energii cieplnej z gruntu. W praktyce jako żródło dolne stosuje sie kolektory powierzchniowe ( poziome ) lub kolektory pionowe ( sondy geotermalne ). Jest to tzw. obieg dolnego żródła. 
 • Pompa ciepła - urządzenie centralne systemu złożone z parownika, sprężarki, skraplacza oraz zaworów. Jest to tzw. obieg główny pompy ciepła w którym następują przemiany termodynamiczne.
 • Żródło górne - jest to instalacja centralnego ogrzewania w budynku - najczęściej instalacja ogrzewania podłogowego.

Właściwe wykonanie instalacji pompy ciepła musi pokryć zapotrzebowanie na energię cieplną w budynku w 100 %.

 

 

Pracownia Architektury "Perspektywa" Dariusz Bogdan
tel. (85) 743-25-25