Oferta projektowa

Istnieje możliwość zakupu prezentowanych na mojej stronie projektów domów jednorodzinnych.

Oferuję zakup prezentowanego projektu architektoniczno - budowlanego jak również wykonanie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży projektu domu i dodatkowym opracowaniu projektu zagospodarowania działki z uzyskaniem formalności niezbednych do otrzymania pozwolenia na budowę.

Ponadto prowadzę prace projektowe w zakresie branży architektonicznej oraz współpracuję ze stałym zespołem projektowym branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej, technologicznej oraz branży geodezyjnej.

Realizuję kompleksową dokumentację projektową we wszystkich  fazach procesu projektowego:

- koncepcje programowo - przestrzenne,

- projekty budowlane w zakresie niezbędnym do otrzymania pozwolenia na budowę,

- projekty wykonawcze.

- nadzory autorskie

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu budowlanym w zakresie:

- BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE.

- BUDOWNICTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

- BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE.

- INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE.

W trakcie realizacji procesu projektowego zajmuję się także obsługą formalno - prawną całego przedsięwzięcia uzyskując wymagane prawem opinie i uzgodnienia włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Zawartość projektu:

Projekt budowlany złożony jest z dwóch podstawowych części:
- Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym oraz załącznikami formalno - prawnymi.
- Projekt architektoniczno - budowlany obiektu w skład którego wchodzi opis techniczny oraz rysunki techniczne branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej.

Poniżej zamieszczam kilka przykładowych rysunków branży architektonicznej i konstrukcyjnej wchodzących w skład projektu architektoniczno - budowlanego.

Rzut parteru

 

Rzut piętra

 

Rzut więźby dachowej

 

Rzut dachu

 

Przekroje poprzeczne 

  

Widoki elewacyjne

 

Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej

 

Schematy konstrukcyjne

 

 

Pracownia Architektury "Perspektywa" Dariusz Bogdan
tel. (85) 743-25-25