Budynek w zabudowie szeregowej - nowoprojektowana inwestycja !!!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży bezpośredniej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

Nowoprojektowany zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej zlokalizowany zostanie przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku - rejon ul. Dolnej w Zaściankach. Planuje się realizację 8 budynków mieszkalnych, dwukondygnacyjnych z garażami jednostanowiskowymi na wyodrębnionych geodezyjnie działkach budowlanych. Część wspólną dla wszystkich mieszkańców stanowić będzie wewnętrzna droga dojazdowa. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE:

http://jddevelopment.pl

 

  

Pracownia Architektury "Perspektywa" Dariusz Bogdan
tel. (85) 743-25-25