Dom 5.03

Budynek garażowy, niepodpiwniczony, dwa stanowiska garażowe z pomieszczeniami gospodarczymi.

Minimalne wymiary działki budowlanej:

Szerokość           -  17.95 m

Długość               -  22.07 m

Ściany zewnętrzne - murowane: pustak ceramiczny gr. 25 cm, styropian gr. 15 cm.
Więźba dachowa - drewniana.
Pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna.

Kąt nachylenia połaci dachowych                -                  350
Powierzchnia zabudowy                               -        83.05 m2
Powierzchnia użytkowa                               -        70.20 m2
Kubatura                                                    -        364.00 m3
Szerokość elewacji frontowej                       -          11.69 m
Wysokość w kalenicy                                   -            7.97 m

 

 
Pracownia Architektury "Perspektywa" Dariusz Bogdan
tel. (85) 743-25-25