Dom 5.02

Budynek garażowy, niepodpiwniczony, dwa stanowiska garażowe z pomieszczeniami gospodarczymi.

Minimalne wymiary działki budowlanej:

Szerokość           -  22.65 m

Długość               -  17.10 m

Ściany zewnętrzne - murowane: pustak ceramiczny gr. 25 cm, styropian gr. 15 cm.
Więźba dachowa - drewniana.
Pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna.

Kąt nachylenia połaci dachowych                -                  100
Powierzchnia zabudowy                               -        107.94 m2
Powierzchnia użytkowa                               -        70.19 m2
Kubatura                                                    -        382.00 m3
Szerokość elewacji frontowej                       -          14.65 m
Wysokość w kalenicy                                   -            6.20 m

 

 
Pracownia Architektury "Perspektywa" Dariusz Bogdan
tel. (85) 743-25-25