Dom 4.05

Budynek letniskowy, niepodpiwniczony, parterowy.

Minimalne wymiary działki budowlanej:

Szerokość           -  17.90 m

Długość               -  16.70 m

Ściany zewnętrzne - dyle drewniane gr. 12 cm, wełna mineralna fasadowa gr. 10 cm.
Więźba dachowa - drewniana.
Pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna.

Kąt nachylenia połaci dachowych                -                  300
Powierzchnia zabudowy                               -        76.23 m2
Powierzchnia użytkowa                               -        63.64 m2
Kubatura                                                    -        324.00 m3
Szerokość elewacji frontowej                       -           9.90 m
Wysokość w kalenicy                                   -            5.45 m

 

 
Pracownia Architektury "Perspektywa" Dariusz Bogdan
tel. (85) 743-25-25