Dom 1.05

Budynek mieszkalny, jednorodzinny, podpiwniczony, piętrowy, bez garażu .

Minimalne wymiary działki budowlanej:

Szerokość           -  31.05 m

Długość               -  27.00 m

Ściany zewnętrzne - murowane: pustak ceramiczny gr. 25 cm, styropian gr. 15 cm.
Stropy - żelbetowe, wylewane na budowie.
Więźba dachowa - drewniana.
Pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna.

Kąt nachylenia połaci dachowych                -                  100
Powierzchnia zabudowy                               -        312.06 m2
Powierzchnia użytkowa                               -        727.79 m2
Kubatura                                                    -        3388.00 m3
Szerokość elewacji frontowej                       -          23.05 m
Wysokość w kalenicy                                   -            9.70 m

 

 
Pracownia Architektury "Perspektywa" Dariusz Bogdan
tel. (85) 743-25-25