Zawartość projektu.

Projekt budowlany złożony jest z dwóch podstawowych części:
- Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym oraz załącznikami formalno - prawnymi.
- Projekt architektoniczno - budowlany obiektu w skład którego wchodzi opis techniczny oraz rysunki techniczne branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej.

Poniżej zamieszczam kilka przykładowych rysunków branży architektonicznej wchodzących w skład projektu architektoniczno - budowlanego.

Rzut parteru

 

Rzut piętra

 

Rzut więźby dachowej

 

Rzut dachu

 

Przekrój poprzeczny nr 1

 

Przekrój poprzeczny nr 2

 

Widok elewacyjny nr 1

 

Widok elewacyjny nr 2

 

Widok elewacyjny nr 3

               

Widok elewacyjny nr 4

 

 

Pracownia Architektury "Perspektywa" Dariusz Bogdan
tel. (85) 743-25-25